Všeobecné podmienky používania

Návštevy: 1183

Úvod

Prevádzkovateľom domény www.dasatozvladnut.sk a Mgr. Katarína Hromadová, so sídlom Sibírska 43, Bratislava, ktorá má záujem poskytnúť priestor v rámci komentárov k jedntlivým článkom priestor pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu medzi čitateľmi.

Tieto všeobecné podmienky používania upravujú pravidlá v diskusii k príspevkom ako aj povinnosti diskutujúcich. Ak sa budete správať podľa týhto pravidiel, bude to na prospech všetkých. Avšak ak ich budete porušovať, vyhradzujem si právo odmietnuť Vaše príspevky k diskusii, ktoré budú bez predchádzajúceho upozornenia vymazané.

Ak nesúhlasíte s týmito Všeobecnými podmienkami používania, nie ste oprávnení prispievať do diskusií.

Berte prosím na vedomie, že ste sa rozhodli sami, slobodne a dobrovoľne pristúpiť na www.dasatoprezit.sk a môžete byť pri tom vystavení rôznym textom a názorom iných čitateľov, ktoré pre Vás môžu zdať nevhodné, urážlivé alebo nepravdivé.

Publikovaním príspevkov v diskusiách dávate prevádzkovateľovi domény www.dasatoprezit.sk súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na internetovej stránke a súhlas s ich šírením prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu). Za Vaše zverejnené príspevky nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu.

 

Autorské práva

Materiály t.j. texty, obrázky a iný digitálny obsah na stránkach www.dasatoprezit.sk je chránená autorským právom a ich ďalšie šírenie podlieha súhlasu autora - držiteľa autorských práv. Ak máte záujem o ich ďalšie využitie, napríklad na vlastných webových stránkach, kontaktujte ma na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Bez písomného súhlasu je akékoľvek ďalšie šírenie tu zverejnených materiálov zakázané.

 

Čo je nežiadúce a zakázané

Absolútne neprípustné sú príspevky:

  • obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť a nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám,
  • príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy (či už skryté alebo priame), ako aj príspevky vyvolávajúce verejné pohoršenie,
  • obsahujúce informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si diskutujúci nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb,
  • obsahujúce hrozbu fyzického napadnutia alebo fyzickej likvidácie inej osoby, alebo texty podnecujúce nenávisť (majetkovú či inú) voči tretím osobám vrátane samotných diskutujúcich,
  • zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená,
  • neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami),
  • neprípustné je propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky
  • zakázané je vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek,
  • zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.

Pristupujte k ostatným s úctou.

Akékoľvek osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie, ako aj ďalšie neprípustné príspevky podľa budú zmazané bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Zodpovednosť

Pridať svoj názor v rámci diskusie k jednotlivým publikovaným článkom Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom www.dasatoprezit.sk inými čitateľmi. V žiadnom prípade nepreberám zodpovednosť za Vami pridaný obsah. Pridaním príspevku v rámci diskusie súhlasíte s týmito Všeobecným podmienkami používania a s ich dodržiavaním. Pokiaľ máte podozrenie, že niektorí diskutujúci pravidlá porušujú, prosím, informujte ma na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Porušenia podmienok

Prevádzkovateľ www.dasatoprezitsk nezodpovedá za obsah Vašich príspevkov. Napriek tomu nám záujem, aby bola diskusia k jednotlivým príspevkom miestom inteligentnej debaty, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujem právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, a to napr. zmazaním diskusného príspevku.

Rovnako tak zmažem diskusné príspevky aj keď o to požiada fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom bude namietať nepravdivosť informácii alebo poškodzovanie dobrého mena.

Vyhradzujem si právo vo výnimočnom prípade pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade autorov, ktorí priamo neporušujú tento Kódex, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

 

Súhlas so všeobecnými podmienkami používania

Ďakujem, že budete rešpektovať a dodržiavať tieto pravidlá.

Vyhradzujem si právo kedykoľvek ich upraviť, preto vám odporúčam pred publikovaním príspevku nazrieť do všeobecných podmienok používania a ubezpečiť sa, že konáte v súlade s ním.

Neznalosť obsahu všeobecných podmienok používania, ich prípadné doplnenie alebo zmena nikoho neospravedlňuje pri posudzovaní dôsledkov jeho porušenia. 

 

www.dasatoprezit.sk
Účinné od: 01.05.2019